PSPA

Usługi wsparcia

Usługi doradcze i eksperckie

Doradztwo strategiczne

  • Przygotowanie lub udział w przygotowaniu strategii rozwoju na dowolnym etapie (od warsztatów strategicznych do operacjonalizacji)
  • Analizy zakresu dostosowania bieżącej działalności do zmieniających się realiów rynku i jego części transportowej w szerokim kontekście nisko- i zeroemisyjnego transportu widzianego z dowolnej perspektywy
  • Ocena efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych i operacyjnych w obszarze logistyki, transportu i infrastruktury
  • Specjalistyczne analizy prawne przy współpracy z kooperującymi kancelariami prawnymi

Ekspertyzy i analizy techniczne

  • Wsparcie w obszarze ekspertyzy technicznej i realizacji technicznych aspektów rozwoju infrastruktury, floty, wiążącej je logistyki, certyfikacji i innych kwestii wymagających specjalistycznej wiedzy technicznej i doświadczenia dotyczącego procedur i procesów formalnych

Raporty on-demand

  • Przygotowanie raportów, opracowań i publikacji o charakterze eksperckim na potrzeby wewnętrzne lub dla zamkniętego grona odbiorców. Wsparcie merytoryczne przy przygotowaniu materiałów wewnętrznych

Usługi marketingowe

Publikacje on-demand

  • Przygotowanie zleconych raportów merytorycznych wydawanych publicznie pod patronatem lub w ramach co-brandingu ze Stowarzyszeniem

Badania rynku

  • Przy współpracy z SW RESEARCH kompleksowe badania rynkowe, obejmujące definicję grup docelowych, konstrukcję badań/ankiet, realizację badań i profesjonalną analizę i prezentację wyników

Konferencje on-demand

  • Organizacja stacjonarnych i wirtualnych konferencji specjalistycznych i prasowych, webinariów promocyjnych, specjalistycznych i tematycznych. Zapraszamy do Centrum Nowej Mobilności, siedziby PSPA, oraz jej wirtualnego odpowiednika na platformie online