PSPA

We train e-mobility!

Szanowni Państwo,

PSPA od lat kreuje rynek elektromobilności w Polsce, torując drogę dla jego rozwoju we wszystkich możliwych obszarach, od inicjatyw legislacyjnych, po projekty szkoleniowe. Integrujemy najliczniejszy w Polsce zespół ekspertów i konsultantów elektromobilności. Nasza kadra instruktorów posiada udokumentowaną wiedzą teoretyczną i praktyczną. W ramach szkoleń i seminariów przeszkoliliśmy dziesiątki profesjonalistów, mamy doświadczenie w organizacji dużych cykli dla grup stanowiskowych, a także sesji indywidualnych.

W obliczu przyspieszających zmian na rynku i transformacji całego sektora, wyszliśmy z innowacyjną ofertą modułowych szkoleń w ramach Centrum Kompetencyjnego PSPA. Rozwój elektromobilności i zmieniające się otoczenie prawne, gospodarcze i społeczne oznacza bowiem szereg zmian w obszarze działania każdej firmy.

Szczególnie w przypadku Państwa profilu działalności, wiedza z nowego obszaru może okazać się bardzo praktyczna i cenna, zwłaszcza w zakresie pojawiających się możliwości. Nasze szkolenia to budowa kompetencji i rozwój kwalifikacji kadr w perspektywicznym sektorze e-mobility, które już dzisiaj są poszukiwane na rynku pracy, a w przyszłości będą jeszcze bardziej pożądane i potrzebne. Unikalna wiedza na temat technologii, przepisów i wymagań, a także praktyczna umiejętność wykorzystania przekazanych informacji, będzie kluczowa dla osiągnięcia przewagi.

Maciej Mazur

Dyrektor Zarządzający PSPA

Poznaj bliżej ofertę Centrum Kompetencyjnego PSPA

PSPA

O nas

Największa organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności w Polsce

zrzeszonych podmiotów z całego łańcucha wartości w elektromobilności

pod względem liczby zrzeszonych podmiotów prawnych organizacja w Europie

w Polsce zespół ekspertów, praktyków i konsultantów elektromobilności

wykładowców i instruktorów, z udokumentowaną wiedzą teoretyczną i praktyczną

w organizacji największych wydarzeń branżowych, kongresów i szkoleń

Członkowie

PSPA w liczbach

0

projekty dla rozwoju rynku

0

zrealizowanych szkoleń

0

przeszkolone osoby

0

szkolenia dla samorządów

0

przeszkolonych urzędników

0

wydanych opinii i stanowisk legislacyjnych

0

zgłoszonych poprawek do aktów prawnych

0

partnerów "Białej Księgi Elektromobilności"

0

wydane reaporty merytoryczne

0

wydarzeń branżowych

0

kilometrów pokonanych w ramach Zero Race

0

publikacji Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych

0

pozycja w rankingu PSMM w kategorii liderzy opinii

0

znaków poziomych z akronimem „EV”, namalowanych na łódzkich buspasach

0

wręczonych nagród – „Liderzy Elektromobilności” oraz „Global e-Mobility Leaders”

0

kilometrów przejechanych w ramach badań TCO

0

stacji ładowania w ramach „Licznika Elektromobilności” i prowadzonej ewidencji infrastruktury

Wybrane projekty

Polish
EV Outlook

Najbardziej specjalistyczna analiza rynku elektromobilności w Polsce - wiodąca publikacja branży, źródło danych, informacji i prognoz rynkowych

Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych

Repozytorium i analiza wszystkich publicznych stacji ładowania w Polsce (90% ogólnodostępnych punktów należy do firm zrzeszonych w PSPA)

Centrum Monitoringu
Legislacji PSPA

Rzetelny monitoring stanowionego prawa w zakresie planowanych i procedowanych zmian prawnych w obszarze paliw alternatywnych

Obserwatorium Rynku
Paliw Alternatywnych

Instytucja monitorująca rynek elektromobilności w Polsce i na świecie – agregująca, przetwarzająca i udostępniająca uczestnikom rynku kluczowe informacje

Flota z energią,
Misja Zerowa Emisja

Badania porównawcze całkowitych kosztów posiadania pojazdów elektrycznych i konwencjonalnych, opracowywane na własnych modelach TCO

Elektromobilność
w praktyce

2. edycja ogólnopolskich szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego (prawie 50 miast, docelowo – 2 000 przeszkolonych urzędników)

Centrum
Nowej Mobilności

Nowoczesne centrum szkoleniowo-konferencyjne w centrum Warszawy, z ekspozycją edukacyjną i produktową. Forum dialogu branżowego, wymiany wiedzy i prac badawczo-rozwojowych

Katalog
pojazdów elektrycznych

Pierwsze w Polsce, aktualizowane zestawienie pojazdów elektrycznych dostępnych w stałej sprzedaży na terenie RP, zawierające m.in. ceny i szczegółowe parametry pojazdów

Raporty tematyczne
i poradniki

- Przewodnik po Ustawie o elektromobilności
- Ocena form wsparcia rozwoju elektromobilności w Polsce w ramach FNT
- Odbiór stacji ładowania krok po kroku
- Elektromobilność w transporcie publicznym
- Strefy Czystego Transportu - System Identyfikacji Elektromobilności
- Barometr Nowej Mobilności
- Kompendium elektromobilności