PSPA

E-mobility boost!

Centrum Kompetencyjne PSPA

Centrum Kompetencyjne stanowi naturalny krok w ewolucji i rozwoju PSPA.

W celu jeszcze bardziej efektywnego realizowania misji i celów statutowych Stowarzyszenia, rozwijamy współpracę z najlepszymi na rynku ekspertami i praktykami, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. W połączeniu z najnowszymi informacjami pochodzącymi ze Stowarzyszenia, które zawsze znajduje się w epicentrum wydarzeń rynkowych, stanowi to gwarancję najlepszego zaplecza kompetencyjnego, eksperckiego i analitycznego, jakie finalnie oddajemy do Państwa dyspozycji w ramach działalności komercyjnej.

Jacek Błaszczyński

Dyrektor ds. Rozwoju PSPA,
Dyrektor Centrum Kompetencyjnego

Partner techniczny PSPA

Na mocy umowy podpisanej przez PSPA i TÜV SÜD Polska, firma jest oficjalnym Partnerem Technicznym Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, a także strategicznym partnerem Centrum Kompetencyjnego PSPA w obszarze usług szkoleniowych i eksperckich dla elektromobilności i technologii wodorowych

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Oferuje kompleksowe usługi świadczone przez wiodących rzeczoznawców i ekspertów koncernu TÜV SÜD w obszarach badań, certyfikacji i inspekcji urządzeń technicznych, badania i certyfikacji produktów oraz audytowania i certyfikacji systemów zarządzania

TÜV SÜD współpracuje z czołowymi producentami samochodów i dostawcami oryginalnego sprzętu (OEM) z całego świata, aby zapewnić bezpieczeństwo i optymalizację procesów. Międzynarodowa obecność to ponad 100 letnie doświadczenie w obszarze motoryzacji i logistyki. Oferuje klientom wiedzę, doświadczenie i wsparcie na rynku lokalnym, regionalnym i globalnym. Eksperci TÜV SÜD to doświadczeni audytorzy i rzeczoznawcy. Ich wieloletnia praktyka i doświadczenie pozwalają zapewnić klientom najlepsze rozwiązania, teraz również wspólnie z CK PSPA w obszarze nowej mobilności