Centrum Kompetencyjne PSPA

Oferta wystandaryzowanych szkoleń dla profesjonalistów z całego łańcucha wartości w elektromobilności oraz usług doradczych i dodatkowych wspierających planowanie i realizację rozwoju w obszarze elektromobilności i niskoemisyjnego transportu

O PSPA

Największa organizacja branżowa, kreująca rynek elektromobilności
w Polsce

>100

zrzeszonych podmiotów z całego łańcucha wartości w elektromobilności

3.

pod względem liczby zrzeszonych podmiotów prawnych organizacja w Europie

Zespół ekspertów

praktyków i konsultantów elektromobilności – najliczniejszy w Polsce

Kadra wykładowców

i instruktorów,
z udokumentowaną wiedzą teoretyczną i praktyczną

Doświadczenie

w organizacji największych wydarzeń branżowych, kongresów i szkoleń

Wybrane projekty

Dlaczego elektromobilność?

Centrum Kompetencyjne PSPA

Give your e-mobility a boost!

Jacek Błaszczyński

Dyrektor ds. Rozwoju PSPA,
Dyrektor Centrum Kompetencyjnego

Centrum Kompetencyjne czerpie najnowsze informacje z epicentrum wydarzeń rynkowych, w którym naturalnie znajduje się PSPA poprzez swoją działalność statutową, integrację i moderowanie rynku.

W Centrum Kompetencyjnym PSPA analizujemy je i przetwarzamy, aby następnie w postaci sformatowanych, wystandaryzowanych, czytelnych i łatwych do przyswojenia treści przekazać je Państwu w formie oferty szkoleniowej.

Szkolenia obejmujące swoim zakresem bazową cześć niezbędnej wiedzy, są rekomendowanym krokiem na drodze do budowy kompetencji koniecznych do odpowiedzi na wyzwania czy dostrzeżenia w swojej bieżącej działalności przestrzeni do wykorzystania możliwości jakie daje nowy rynek.

Poznaj bliżej ofertę Centrum Kompetencyjnego PSPA

Programy szkoleniowe

KURSY PODSTAWOWE

Szybka i kompleksowa orientacja w obszarze elektromobilności

KURSY SPECJALISTYCZNE

Tematyczne
cykle szkoleniowe

KURSY „SZYTE NA MIARĘ”

Program w pełni dostosowany do potrzeb firmy

KURSY ONLINE

Szkolenia dedykowane i standardowe w wersji wirtualnej

Dla bardziej zaawansowanych i wymagających klientów, mierzących się z konkretnymi problemami w określonych realiach obecnej lub planowanej działalności, służymy jako wyspecjalizowany i obiektywny konsultant lub ekspert w ramach oferowanych usług wsparcia. Nasza oferta dodatkowo poszerza się dzięki współpracy z partnerami merytorycznymi i technicznymi.

Jacek Błaszczyński

Dyrektor ds. Rozwoju PSPA,
Dyrektor Centrum Kompetencyjnego

Usługi wsparcia

Doradztwo strategiczne

Ekspertyzy i analizy techniczne

Raporty
on-demand

Publikacje on-demand

Badania rynku

Raporty
on-demand